header

Datum

Klant

OVAM

Locatie

Buggenhout

Status

Gerealiseerd

Complexe sloop en opkuis zwaar vervuild industrieterrein

Op het voormalige Alvat-terrein aan de Schelde werden ooit metalen vaten gereinigd voor hergebruik, tot de firma in 1995 failliet ging. Wat achterbleef, was een zwaar vervuild industrieterrein, grenzend aan een woongebied, waar niemand interesse in had. De gebouwen met installaties en ook de afvalstoffen bleven jaren onbeheerd achter en verloederden. Totdat de OVAM besloot het terrein te kopen en compleet te saneren. In Mourik vond OVAM een partner voor de eerste fase van dit complexe saneringsproject, namelijk de bovengrondse sloop inclusief afvalmanagement en asbestverwijdering.

Sloop en ontmanteling

Op het terrein stonden 26 vervallen gebouwen, werkhuizen en burelen, gezamenlijk circa 63.000 m³. Die hebben we selectief gesloopt en daarbij 200 steunkolommen met asbestcementen bekisting verwijderd. Daarvoor moesten we eerst ongeveer 12.000 m² vloeroppervlak vrijmaken van begroeiing, asbesthoudende brokstukken en ander afval. Tussen de gebouwen stond ook nog een 35 meter hoge schouw die we hebben neergehaald. Daarnaast hebben we de oude waterzuiveringsinstallatie, opslagtanks en machines ontmanteld. Het niet-verontreinigde puin hebben we ter plaatse gebroken en gebruikt om helemaal op het einde het terrein te nivelleren.

Asbest en chemicaliën veilig verwijderd

Op het terrein was veel asbest aanwezig. Voordat we konden beginnen aan de sloop en ontmanteling, hebben we verwijderd en afgevoerd: asbestcementdaken (ca. 9.000 m2), mogelijk met asbest gecontamineerde roofing
(ca. 1.300 m²), asbesthoudende muurbekleding  (ca. 820 m²), asbestcementhoudende kokers (ca. 70 lm) en riolering
(ca 100 lm). Dit is een specialisme van Mourik. Naast asbest was er nog meer verontreiniging op het terrein. We hebben 9 opslagtanks voor chemicaliën, met een volume van 3 tot 60 m³ geleegd en gereinigd. De residu’s hebben we, samen met alle andere gevaarlijke afvalstoffen, vervoerd naar erkende verwerkingscentra.

We streven altijd naar een zo duurzaam mogelijke uitvoering. Een goed voorbeeld is hier de waterzuivering. In de oude waterzuiveringsinstallatie zat nog 600 m³ water, verontreinigd met olie en zware metalen. Op basis van onze ervaring hebben we dat water ter plaatse gezuiverd, in plaats van het af te voeren naar een verwerkingscentrum. Dat scheelt veel transport en uitstoot. We hebben de vergunningen geregeld en daarna het water ter plaatse gezuiverd met een eigen mobiele waterzuiveringsinstallatie, bestaande uit een olie-waterafscheider, zandfiltratie en een actieve koolfilter.

Contact

Diane Dries

Diane Dries

Manager Milieu
Mourik n.v. Groenendaallaan 399
B-2030 Antwerpen

Aan de slag bij Mourik?

Aankoopassistent

Staf

Asbestverwijderaar

Technisch

Calculator Industrie- en Utiliteitsbouw

Technisch

Ploegbaas Bekisting

Technisch

Projectleider Bodemsanering Civieltechnische werken

Project Management
Bekijk alle vacatures