header

Datum

Klant

Locatie

antwerpen

Status

Gerealiseerd

Complexe verontreiniging opgelost met combinatie in-situ technieken

Het Coveliersgebouw in Berchem (Antwerpen) is een bekend gebouw. Hier zetelen verschillende overheidsinstellingen, waaronder Het Huis van de Sport. Tot 1973 was de locatie het terrein voor verschillende industrieën. Hoewel de exacte oorzaak nog steeds onbekend is, lieten deze een verontreiniging met chloorsolventen achter in de bodem en het grondwater onder wat nu de parking van het gebouw is. En dit stelde de Provincie Antwerpen voor een uitdaging, want hoe saneer je snel, maar wel veilig, een complexe bodemverontreiniging op een moeilijk toegankelijke locatie zoals dit druk gebruikte parkeerterrein midden in de stad, waar afgraven geen optie is? Bij de buren probeerde men al 10 jaar de bodem te saneren, zonder succes. Daarom kozen wij voor een combinatie van in-situ-technieken, die wel effectief was.

In-situ chemische oxidatie (ISCO), persluchtinjectie en bodemluchtextractie

De verontreiniging zat tot een diepte van 15 meter diep en zowel in de bodem als in het grondwater. Onze strategie voor de bodemsanering was een tweetrapsraket. Eerst hebben we de bodem en het grondwater gesaneerd met in-situ chemische oxidatie (ISCO). Daarmee werden de grond en het grondwater al een factor drie schoner. Vervolgens hebben we de resterende verontreiniging uit de bodem en het grondwater gehaald door middel van persluchtinjectie (air sparging), gecombineerd met bodemluchtextractie. We hebben lucht geïnjecteerd op een diepte van 10 en 15 meter, om de verontreiniging uit het grondwater te verwijderen en te verplaatsen naar de onverzadigde zone. Daar hebben we de verontreiniging afgevangen door bodemluchtextractie. Op deze manier hebben we meer dan 75%  van de verontreiniging succesvol verwijderd en de sanering van de site in een periode van minder dan 5 jaar afgerond.

Slimme aanleg putten, leidingwerk en zuiveringsinstallatie

Je kunt midden in de stad natuurlijk niet zomaar aan het graven gaan om de putten en het leidingwerk aan te leggen dat nodig is voor een sanering zoals deze. Daarom hebben we van de nood een deugd gemaakt. De installatiewerkzaamheden voor de in-situ sanering werden parallel aan de geplande renovatie van de parking uitgevoerd. Voor de heraanleg van de parking werden de verharding en de bestaande riolering verwijderd. In deze tijdelijke, onverharde en vrijgemaakte zone hebben we de 55 injectiefilters, 15 persluchtinjectiefilters en 11 bodemluchtonttrekkingsfilters geplaatst, inclusief het bijbehorende ondergrondse leidingwerk. Toen deze infrastructuur voor de sanering gereed was en de parking hersteld, konden we heel simpel ons werk doen zonder de activiteiten op de site te verstoren. Een win-win dus. Alle saneringsinstallaties hebben we zelf ontworpen en gebouwd.

In dit project is de toegevoegde waarde van Mourik heel goed zichtbaar. Om te beginnen zijn we heel veel saneringstechnieken machtig en we kunnen perfect inschatten wat de beste oplossing is in welke situatie. We weten ook hoe we technieken kunnen combineren, zoals in dit geval in-situ chemische oxidatie (ISCO), gevolgd door persluchtinjectie en bodemluchtextractie, voor nog betere resultaten. We hebben ons eigen laboratorium en een werkplaats voor ontwerp en engineering van saneringsinstallaties. Dit is typisch Mourik: we denken in oplossingen van A tot Z en willen onze klanten graag van begin tot eind ontzorgen. Met kennis, met kunde en altijd onze ‘can do’-mentaliteit.

Contact

Diane Dries

Diane Dries

Manager Milieu
Mourik n.v. Groenendaallaan 399
B-2030 Antwerpen

Aan de slag bij Mourik?

Aankoopassistent

Staf

Asbestverwijderaar

Technisch

Calculator Industrie- en Utiliteitsbouw

Technisch

Ploegbaas Bekisting

Technisch

Projectleider Bodemsanering Civieltechnische werken

Project Management
Bekijk alle vacatures