header

Datum

2023

Klant

Elia Transmission Belgium

Locatie

Antwerpen

Status

Gerealiseerd

Fijnreiniging giftige stoffen na explosie

Elia is de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet. Voor het beheer van het elektriciteitsnet maakt Elia gebruik van een zogenaamd Gas Insulated Switch Gear-systeem  (GIS). In dat systeem fungeert SF6-gas (zwavelhexafluoride) als isolatiemateriaal voor de schakelapparatuur. Dit gas kan bij inhalatie tot verstikking leiden en is bij verhitting zeer giftig. Na een explosie in het Elia-gebouw in Lillo was er daarom geen tijd te verliezen. Aan de milieuafdeling van Mourik de vraag om snel in actie te komen.

Reiniging in fases en afvoer giftige stoffen

De giftige stof had alle oppervlaktes in het gebouw bedekt. Gezien de aard van het werk, hebben we dit project aangepakt met specialisten in verschillende disciplines: milieutechniek, bouw en asbestverwijdering. We hebben een hermetische zone ingericht, voorzien van een extractor en een toegangssas, om de reiniging veilig en effectief te laten verlopen. Eerst hebben we de begane grond van het GIS-gebouw gereinigd, met zachte doeken en een stofzuiger met speciale opzetstukken om schade aan de installaties en kabels te voorkomen. Daarna volgde de kelder. We hebben alle openingen in de vloer afgedicht om te voorkomen dat de giftige stof tijdens het reinigen omhoog zou dwarrelen naar de begane grond. De keldervloer was bedekt met een laag verontreinigd scheldezand. Deze laag hebben we met een grondzuigwagen opgezogen en afgevoerd naar een erkend verwerker.

Veiligheid

De manier van werken en alle veiligheidsprotocollen die daarbij horen, hebben we in nauw overleg met de veiligheidsmensen van Elia opgesteld. We hebben een hermetische zone ingesteld en de reiniging in fasen uitgevoerd, iedere keer met een grondige inspectie door Elia en daarna pas vrijgave voor de volgende fase. Na het beëindigen van alle reinigingswerken en de vrijgave van het volledige GIS-gebouw, hebben we het verzamelde afval in speciale containers opgevangen en naar een erkende verwerkingsinstallatie afgevoerd.

Mourik had al een lopende raamovereenkomst bij Elia. Het resultaat van deze reiniging betekende een extra verdieping daarvan. We hebben sindsdien al vier andere gebouwen gereinigd, waaronder de GIS-gebouwen in Machelen en Mons. Dit is een goed voorbeeld van onze gebundelde expertise en de aanpakkersmentaliteit die opdrachtgevers in Mourik waarderen.

Contact

Daniel Vijdt

Daniel Vijdt

Manager Industriële Dienstverlening
Mourik n.v. Groenendaallaan 399
B-2030 Antwerpen

Aan de slag bij Mourik?

Aankoopassistent

Staf

Asbestverwijderaar

Technisch

Calculator Industrie- en Utiliteitsbouw

Technisch

Ploegbaas Bekisting

Technisch

Projectleider Bodemsanering Civieltechnische werken

Project Management
Bekijk alle vacatures