header

Datum

Klant

E.ON Power Plants Belgium voor Promat Int. NV

Locatie

Tisselt

Status

Gerealiseerd

Promat ontwikkelt en produceert brandwerende materialen en hoge-temperatuur-isolatieplaten. De voor deze productie-eenheden noodzakelijke elektriciteit werd initieel uit het distributienet geïmporteerd. De noodzakelijke warmte werd in een gasgestookte ketel opgewekt. Teneinde tot een duurzame productie over te gaan werd samen met E.ON een warmtekrachtcentrale ontworpen en gebouwd.

 

In een warmtekrachtcentrale wordt gelijktijdig elektriciteit en nuttige warmte opgewekt. De restwarmte van de elektriciteitsproductie wordt daarbij gebruikt om warmte, in dit geval stoom, voor productieprocessen te produceren. De installatie produceert het equivalent van 9000 gezinnen aan elektriciteit en qua warmteproductie het equivalent van 3500 gezinnen.

Voor dit duurzame project kreeg Mourik n.v. de opdracht om de civiele werken uit te voeren bestaande uit grondwerken, paalfunderingen, beton-, aardings- en rioleringswerken en het uitvoeren van een pipe rack

Aan de slag bij Mourik?

Aankoopassistent

Staf

Asbestverwijderaar

Technisch

Calculator Industrie- en Utiliteitsbouw

Technisch

Ploegbaas Bekisting

Technisch

Projectleider Bodemsanering Civieltechnische werken

Project Management
Bekijk alle vacatures