header

Datum

Klant

Waterwegen en Zeekanaal N.V.

Locatie

Vilvoorde

Status

Gerealiseerd

Grondige reiniging voormalig industrieterrein

Forges de Clabecq is een voormalige industriële site waar tot 1986 cokes (steenkool) werden geproduceerd. Na sluiting werd de fabriek ontmanteld, maar bleef de site lange tijd ongebruikt. Later kwamen plannen voor herontwikkeling van het terrein als met watergebonden industrie, Forges de Clabecq ligt aan de Zenne en het zeekanaal. Maar om die plannen mogelijk te maken, moest eerst worden afgerekend met de ‘vuile’ erfenis van jarenlange industriële activiteit.
Mourik kreeg samen met Aertssen de opdracht toegewezen die we uitvoerden in een TM.

Meer dan 125.000 ton grond en afval afgevoerd

We vonden in de bodem en het grondwater verschillende verontreinigingen: PAK’s, olie, aromaten en cyaniden. Ook bleken er pure teerlagen aanwezig. Er waren verschillende verontreinigde zones op het 11 hectare grote terrein. Een deel van de bodemsanering bestond uit de selectieve ontgraving en afvoer van onder andere de teerfracties (2.000 ton), alsook 25.000 ton assen en kolen verontreinigd met cyaniden. In totaal hebben we meer dan 125.000 ton grond en afval afgevoerd over de weg en het water. Bij het ontgraven hoorde ook de verlaging en zuivering van het grondwater.

Sanering van bodemverontreiniging en puin

We hebben op verschillende manieren de verontreiniging aangepakt. We hebben bijvoorbeeld 25.000 ton puin ter plaatse gereinigd in een puinwasinstallatie. Het gereinigde puin hebben we hergebruikt bij het opnieuw aanleggen van het terrein. De vervuilde grond die we hebben afgevoerd, hebben we met verschillende technieken gereinigd. Circa 100.000 ton grond werd thermisch gereinigd en nog eens 10.000 ton verontreinigde grond werd fysicochemisch gereinigd. Om geuroverlast tegen te gaan, hebben we langs de grens van de werf een vast vernevelingssysteem aangelegd.

Om het bemalingswater te reinigen, hebben we een grondwaterzuiveringsinstallatie geplaatst met verschillende stappen: allereerst ph-regeling, daarna zandfiltratie, luchtstripping en reiniging van het grondwater via koolfiltratie en een ionenwisselaar. De kracht van Mourik is dat we al dit soort werkzaamheden, inclusief onderzoek en engineering, laboratoriumwerk, ondergrondse sloopwerkzaamheden, bodem- en grondwatersanering en afvalmanagement in eigen beheer kunnen uitvoeren. Zo kreeg dit vervuilde stuk industriële geschiedenis een schoon toekomstperspectief.
De werken werden uitgevoerd in TM met Aertssen.

Contact

Diane Dries

Diane Dries

Manager Milieu
Mourik n.v. Groenendaallaan 399
B-2030 Antwerpen

Aan de slag bij Mourik?

Medewerker Aankoop/Junior Aankoper

Staf

Asbestverwijderaar

Technisch

Financial Controller

Staf

Ploegbaas Bekisting

Technisch

Calculator Milieu

Technisch
Bekijk alle vacatures