header

Datum

mei 2023

Klant

Prayon

Locatie

Ruisbroek

Status

Gerealiseerd

Samenspel asbestverwijdering en industriële reiniging

Prayon levert innovatieve fosfaat- en fluoroplossingen aan tal van sectoren, variërend van  dierenvoeding, bouw en tuinbouw tot chemie en de industrie voor persoonlijke en gezondheidszorg. In Puurs staat de op een na grootste fabriek van Prayon, met industriële productieactiviteiten en een R&D-centrum. Op het terrein staan twee fosfaatloodsen uit circa 1950, bedekt met asbesthoudende platen. Aan Mourik de opdracht om een van deze loodsen te saneren, met onze expertise op het gebied van asbestverwijdering en aangevuld met industriële reiniging met hogedruk units.

Oplossingen voor asbestverwijdering en opslag fosfaat

Om de asbesthoudende platen te verwijderen, gebruikten we een mobiele verreiker met een bereik van 39 meter. Met name aan de achterkant van de loods was de ruimte echter beperkt en konden we met de verreiker niet overal komen. Dat hebben we opgelost met een mobiele torenkraan van 60 meter voor moeilijk bereikbare plekken. De (tijdelijke) opslag van fosfaat was ook een praktische uitdaging gedurende het werk. Hiervoor bleek het nabijgelegen Rupelkanaal een waardevolle troef, want een deel van het fosfaat hebben we tijdelijk opgeslagen in een duwbak.

Complexiteit en industriële reiniging

Meerdere factoren maakten dit werk complex. Door de jaren heen was mos op het asbesthoudende dak gegroeid. Uiteindelijk belandde dit in de dakgoten, met als gevolg dat daarin zelfs planten en bomen groeiden. Ook was er regelmatig sterke wind, door de nabijheid van het kanaal. De wind verspreidde soms fosfaat dat in de afvoergoten terechtkwam. Bij nat weer zorgde dat voor glibberige modder. We hebben onze collega’s van industriële reiniging ingeschakeld om de daken, afvoergoten en vloer grondig en veilig schoon te maken.

Dit project bewijst maar weer dat we door de bundeling van expertises complexe problemen goed en veilig kunnen oplossen. De samenwerking tussen onze experts op het gebied van asbestverwijdering en industriële reiniging is zeer doeltreffend gebleken, met als beloning onder meer een extra project bij Prayon: we mochten ook de asbesthoudende platen van een nabijgelegen gebouw verwijderen.

Contact

Sebastiaan Beerten

Sebastiaan Beerten

Hoofdprojectleider Asbestverwijdering
Mourik n.v. Groenendaallaan 399
B-2030 Antwerpen

Aan de slag bij Mourik?

Aankoopassistent

Staf

Asbestverwijderaar

Technisch

Calculator Industrie- en Utiliteitsbouw

Technisch

Ploegbaas Bekisting

Technisch

Projectleider Bodemsanering Civieltechnische werken

Project Management
Bekijk alle vacatures