Article

Als er nou één ding is waar we in het bedrijfsleven echt samen aan moeten werken, dan is het wel onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Bij Mourik in België hebben we twee heel bijzondere voorbeelden. Onbeperkt Jobstudent en Rising You helpen allebei mensen met een moeilijke positie op de arbeidsmarkt aan goed werk. Daar werken we natuurlijk aan mee en we stellen deze partners van Mourik graag aan je voor.

Onbeperkt Jobstudent

“Wij koppelen studenten met een chronische ziekte, handicap of een andere beperking aan kansrijke bedrijven”, zegt Veerle Van den Bosch.  Samen met Ann Keuleers is Veerle het gezicht van Onbeperkt Jobstudent. “Het is voor mensen met een beperking niet gemakkelijk om een job te vinden. Maar het kan in alle bedrijven met de juiste mindset.”

Wat is een kansrijk bedrijf?

“De mindset van kansrijke bedrijven is dat ze geloven in het potentieel van mensen en dat ze groeigericht kijken, op de lange termijn. We zoeken bedrijven die geloven in onze missie en die er écht aan willen meedoen. Inclusie is namelijk een werkwoord.” Dit past natuurlijk prima bij het familiebedrijf Mourik. “Via een gemeenschappelijke partner zijn we in contact gekomen met Ronny Bertels (Algemeen Directeur - Bestuurder van Mourik n.v.) en hij zei direct: “Dit moeten we doen.”

Drempels wegnemen

Veerle en Ann hebben al meerdere studenten gematcht met Mourik. “Voordat iemand begint aan zijn of haar job, hebben we een heel stappenplan om eventuele drempels weg te nemen”, vertelt Veerle.” Bijvoorbeeld: er moet een mentor zijn, iemand die de studenten onder zijn of haar vleugels neemt en die het werk kent. Die persoon krijgt van ons ook een training.”

Inclusieve arbeidsmarkt

Onbeperkt Jobstudent bestaat pas net; 2024 is het derde volledige jaar. Maar Veerle en Ann hebben in die drie jaar al meer dan 120 matches gemaakt. Dat is een super-resultaat. Hoe zien de dames de toekomst? Veerle: “Eigenlijk hoop ik dat we over 10 jaar niet meer nodig zijn, omdat iedere jongere dan sterk genoeg is om zelf een job te vinden en dat de arbeidsmarkt echt inclusief is.”

Meer weten? Kijk op onbeperktjobstudent.be