Grondwaterbehandeling

Grondwaterbehandeling

Specialist van het zuiverste water

Grondwater is een van de belangrijkste bronnen van drinkwater en irrigatie. Daarnaast komt het ook terecht in oppervlaktewater zoals beken, rivieren en meren. Grondwater is nooit voor 100 procent zuiver. De industrie en de landbouw bijvoorbeeld hebben invloed op de kwaliteit van het grondwater. En bij bouwprojecten of tijdens bodemsaneringswerkzaamheden komt grondwater vrij. Dat water moet aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Pas daarna mag het geloosd worden op het riool of oppervlaktewater. Mourik is specialist op het gebied van grondwaterzuivering.

Alle kennis in huis

Grondwater kan op veel manieren verontreinigd zijn. Denk aan oplosmiddelen, (zware) metalen, PFAS, ijzer, chemicaliën en brandstofproducten. Bevat het grondwater te veel van dit soort stoffen? Dan is grondwaterzuivering noodzakelijk. Bij Mourik hebben we alle kennis in huis om grondwater te behandelen zodat het daarna geloosd kan worden, conform alle wettelijke eisen. Afhankelijk van de aard van de vervuiling, zetten we verschillende soorten grondwaterzuivering in.

Afhankelijk van de situatie, ontwerpen en bouwen onze specialisten een passende grondwaterzuiveringsinstallatie. Deze wordt in onze eigen werkplaats voorbereid en vervolgens op locatie geïnstalleerd. Dankzij onze ervaring en de door ons gebruikte technieken en installaties zijn wij altijd in staat om een perfecte maatwerkoplossing te bieden.

Contact

Diane Dries

Diane Dries

Manager Milieu
Mourik n.v. Groenendaallaan 399
B-2030 Antwerpen