Waterzuivering

Waterzuivering

Doeltreffende waterzuivering

Of het nu gaat om industrieel afvalwater, grondwater opgepompt in het kader van een in-situ bodemsanering of bemalingswater. Water moet in alle gevallen aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen voordat het hergebruikt of geloosd mag worden. Vaak dient het water daarvoor eerst gezuiverd te worden. De verontreinigingen en kwaliteitseisen verschillen per situatie. Mourik brengt dit in kaart en onze experts ontwikkelen een geschikte oplossing voor iedere situatie.

Voor iedere verontreiniging een oplossing

Sommige verontreinigingen, zoals koolwaterstoffen, kunnen relatief makkelijk verholpen worden, maar er zijn ook zeer complexe situaties, met een combinatie van stoffen zoals PFAS, cyanide, zware metalen, gechloreerde solventen en andere verontreinigingen. In ons laboratorium verkennen we de optimale mogelijkheden om het water te zuiveren. En we maken proefopstellingen op locatie indien nodig. Met onze ervaring en onze kennis van zuiveringstechnieken en -installaties, hebben we voor iedere verontreiniging een oplossing die voldoet aan de laatste lozingsnormen en eisen voor hergebruik.

Waterzuiveringstechnieken in de breedste zin

Mourik is specialist op het gebied van waterzuiveringstechnieken in de breedste zin van het woord: olie/water afscheiding, zandfiltratie en ontijzering, actief koolfiltratie, beluchting met strippers en plaatbeluchters, ionenwisseling en coagulatie, flocculatie en precipitatie.

Mourik ontwerpt, bouwt, verhuurt en verkoopt mobiele en semi-mobiele waterzuiveringsinstallaties. Al onze installaties worden door onze experts in eigen huis ontworpen en gebouwd. We zijn onafhankelijk als het gaat om de gekozen waterzuiveringstechniek. We integreren de techniek die het beste past voor de uitdaging.

Contact

Diane Dries

Diane Dries

Manager Milieu
Mourik n.v. Groenendaallaan 399
B-2030 Antwerpen

Aan de slag bij Mourik?

Aankoopassistent

Staf

Asbestverwijderaar

Technisch

Calculator Industrie- en Utiliteitsbouw

Technisch

Ploegbaas Bekisting

Technisch

Projectleider Bodemsanering Civieltechnische werken

Project Management
Bekijk alle vacatures