Labtest

Labtest

Eigen laboratorium

Mourik heeft een eigen laboratorium waar we analyses en testen uitvoeren op bodem-, water- en/of luchtmonsters. Zo kunnen we in eigen huis bepalen om wat voor soort vervuiling het gaat en krijgen onze specialisten snel de informatie die ze nodig hebben om tot een goede oplossing te komen. Ons laboratorium is gevestigd op dezelfde locatie als onze technische werkplaats waar we al onze installaties ontwerpen en bouwen. Onze mensen in het lab werken nauw samen met de ingenieurs en techniekers die instaan voor het ontwerpen, bouwen en onderhouden van onze installaties.

Veelheid testen mogelijk

In ons laboratorium kunnen we een veelheid aan onderzoeken en testen uitvoeren. Bijvoorbeeld de bepaling van NOD (natural oxidant demand) in het kader van in-situ chemische oxidatie en het bepalen van de buffercapaciteit van water en grond. Daarnaast kunnen we testen uitvoeren met verschillende ionenharsen, adsorptieproeven met actief kool (water of lucht) realiseren en diverse waterzuiveringstechnieken uittesten, zoals bijvoorbeeld de precipitatie van zware metalen. We doen in ons laboratorium eveneens grondreinigings-testen (fysicochemische reiniging en immobilisatie).

We bepalen samen het onderzoekstraject, op basis van de eisen en wensen van onze opdrachtgevers. Geen verrassingen, maar duidelijke stappen: lab-testen, eventueel een piloottest op locatie, analyse van de resultaten en dan het ontwerp van een kosteneffectieve full-scale oplossing. Samen lossen we ieder milieuvraagstuk op.

Contact

Diane Dries

Diane Dries

Manager Milieu
Mourik n.v. Groenendaallaan 399
B-2030 Antwerpen