Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek & engineering

Een complexe in-situ sanering, het zuiveren van water verontreinigd met PFAS en andere moeilijk te behandelen cocktails aan parameters. Wat kost dat? Zijn de gevraagde resultaten technisch haalbaar? Welk rendement kan behaald worden? Hoeveel chemicaliën worden er verbruikt en hoeveel residu’s worden er gevormd? Is de vooropgestelde techniek uitvoerbaar en welke problemen treden op in het proces? Onze specialisten bieden uitkomst.

Eigen laboratorium

Mourik heeft een eigen laboratorium waar we analyses en testen uitvoeren op bodem-, water- en/of luchtmonsters. We doen bijvoorbeeld haalbaarheidstesten bij complexe waterzuiveringen en de bepaling van NOD (natural oxidant demand) in het kader van in-situ chemische oxidatie, adsorptieproeven en grondreinigingstesten. Lees meer over labotesten. In nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers stellen we de wensen en eisen vast. Daarna voeren we een haalbaarheidsonderzoek uit naar de juiste oplossing voor de aanpak van de vervuiling (feasibility study). Als de resultaten bekend zijn, volgt eventueel een piloottest op locatie.

Piloottest op locatie

Op locatie kan definitief worden vastgesteld of de gekozen aanpak geschikt is. We hebben verschillende piloot-installaties. Hiermee testen we de methodiek die door onze specialisten uit het laboratorium is uitgewerkt. Op basis van de resultaten kunnen we een kosteneffectieve full-scale oplossing ontwerpen.

Pas als een techniek in de praktijk wordt toegepast, blijkt of die ook goed werkt. Maar dan is er al veel geld uitgegeven. Bij Mourik begrijpen we dat en daarom geven we vooraf zekerheid. We bepalen samen welke testen in het lab of op locatie uitgevoerd moeten worden om je vragen te beantwoorden. Met  onze ervaring in zowel in-situ bodemsaneringstechnieken, als water- en luchtzuiveringstechnieken en onze testfaciliteiten, is Mourik dé partner om samen de meest geschikte oplossing te vinden voor alle milieuvraagstukken.

Contact

Diane Dries

Diane Dries

Manager Milieu
Mourik n.v. Groenendaallaan 399
B-2030 Antwerpen

Aan de slag bij Mourik?

Aankoopassistent

Staf

Asbestverwijderaar

Technisch

Calculator Industrie- en Utiliteitsbouw

Technisch

Ploegbaas Bekisting

Technisch

Projectleider Bodemsanering Civieltechnische werken

Project Management
Bekijk alle vacatures