In-situ Sanering

In-situ Sanering

In-situ saneren is efficiënt en duurzaam

Saneren op de plaats van de verontreiniging, is in veel gevallen de efficiëntste en meest duurzame manier om verontreinigde bodem te saneren. De vervuilde grond wordt in zo’n geval niet afgegraven en dus ook niet afgevoerd. Mourik is specialist als het gaat om in-situ bodemsaneren. Daarvoor gebruiken we diverse standaard en innovatieve technieken, afhankelijk van de chemische en fysische eigenschappen van de verontreiniging, de bodemgesteldheid en de situatie op de site.

Innovatieve in-situ technieken

Mourik is gespecialiseerd in onder meer grondwateronttrekking en meerfasenextractie, selectieve drijflaag- en zaklaagverwijdering, gestimuleerde biologische afbraak (bioaugmentatie, aeroob en anaeroob, recirculatie), bodemluchtextractie en persluchtinjectie voor het verwijderen van vluchtige componenten, in-situ chemische oxidatie of in-situ chemische reductie. Onze specialisten werken bij het bepalen van de beste saneringstechniek nauw samen met de opdrachtgever en/of het studiebureau. Daarnaast hebben we alles in huis om het proces van een in-situ sanering aan te sturen.

In-situ bodemsanering is niet per definitie de beste oplossing. In bepaalde gevallen is een combinatie van zowel in-situ als ex-situ sanering een betere optie. Ook dan ben je bij Mourik aan het juiste adres. Naast de uitvoering, verzorgt Mourik indien gewenst ook de nodige ondersteuning bij het conceptueel ontwerp, de haalbaarheidsstudies en het detailontwerp.

Contact

Diane Dries

Diane Dries

Manager Milieu
Mourik n.v. Groenendaallaan 399
B-2030 Antwerpen