Ex-situ Sanering

Ex-situ Sanering

Decennialange ervaring met ex-situ sanering

Op een bodemverontreiniging zit niemand te wachten. Toch komt dit relatief vaak voor. Bij Mourik hebben we decennialange ervaring in het saneren van vervuilde grond. Afhankelijk van de aard van de verontreiniging, de eigenschappen van de bodem, de locatie en de omgeving, bepalen we welke saneringsmethode het meest geschikt is. Op het moment dat de verontreiniging eenvoudig kan verwijderd worden of niet op locatie kan worden gesaneerd, kiezen we voor ex-situ sanering. De verontreinigde grond voeren we dan af naar een geschikt, erkend reinigingscentrum of stortplaats.

Stabiliteit, bemaling & veiligheid

Vanwege de relatief hoge grondwaterstanden in ons land is de kans groot dat bemaling ook nodig is. We zuiveren het verontreinigde bemalingswater met onze eigen mobiele waterzuiveringsinstallaties. Bij ontgraving naast gebouwen nemen we de nodige stabiliteitsmaatregelen. Dit geldt ook als er asbest aanwezig is, of als er sprake is van vluchtige verontreiniging. Voor elke situatie voorzien we de nodige maatregelen. Veiligheid en veilige werkomstandigheden voor iedereen staan bij ons altijd centraal.

Bij elke opdracht kijken we kritisch naar de beste, meest duurzame en veiligste oplossing. Zo voeren we bijvoorbeeld de vervuilde grond in bulk af met binnenvaartschepen in plaats van opleggers, of reinigen we deze ter plaatse indien mogelijk. Ook daarvoor ben je bij Mourik aan het juiste adres. Onze specialisten helpen graag bij het bepalen van de beste aanpak en de uitvoering ervan.

Contact

Diane Dries

Diane Dries

Manager Milieu
Mourik n.v. Groenendaallaan 399
B-2030 Antwerpen