Emissiebeperking

Emissiebeperking

Meetbaar minder uitstoot

Het verlagen van de uitstoot van emissies speelt een belangrijke rol in de industrie. Bij Mourik willen we actief aan deze verlaging bijdragen en zo verduurzaming versnellen, zoals ook de wetgeving doet. Minder emissie gaat over decarbonisatie en de uitstoot van stikstof (NOx), roet en fijnstof, maar ook over de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS) als benzeen en andere zeer zorgwekkende stoffen. De boodschap is duidelijk: het moet en het kan ook schoner. We hebben nu al technieken en innovaties waarmee we emissies aanzienlijk en meetbaar kunnen terugbrengen.

Oplossingen voor minder uitstoot

Mourik kan de uitstoot van industriële processen terugdringen; in de productie, verlading, opslag, onderhoud en complexe (tijdelijke) projecten. Daarvoor hebben we mobiel equipment zoals gaswassers en actieve koolfilters waarmee we de meest uitdagende situaties aankunnen, inclusief monitoring, onderhoud en bediening. We ontwerpen en leveren ook oplossingen op maat, zoals permanente installaties voor asfaltcentrales, ijzergieterijen, zware (petrochemische)industrie en opslagterminals.

Specifiek voor dieselmotoren in de binnenscheepvaart hebben we een uniek emissie-nabehandelingssysteem ontwikkeld. Hiermee brengen we de uitstoot van schadelijke stoffen van dieselmotoren terug tot de actuele Europese Stage V-normen. Of zelfs nóg schoner! Dit systeem geldt ook voor motoren in machines die niet bestemd zijn voor wegvervoer.

Investeren in innovatieve technieken

Innovatie een van de oplossingen voor emissiebeperking. En dat is voor ons bekend terrein. Tijdens onze activiteiten in de industriële reiniging zoeken we steeds weer naar nieuwe oplossingen zoals NanoVapor en het sodastralen van warmtewisselaars. Ook in de infrawereld investeren we voortdurend in schonere en duurzamere technologieën. Een goed voorbeeld is de bouw van 30-tons waterstofkranen om onze eigen ambities waar te maken, maar ook om onze opdrachtgevers te ondersteunen bij het halen van hun doelen. Onze afdeling milieutechniek werkt continu aan verbetering van bestaande technieken en zoekt voortdurend naar nieuwe technologieën.

We innoveren en verduurzamen omdat we willen bijdragen aan een schonere toekomst. Mourik heeft verschillende technieken en innovaties om de uitstoot van schadelijke stoffen meetbaar en bewijsbaar te verminderen. We engineeren, bouwen, installeren in eigen huis. En we investeren in innovaties op het gebied van waterstof en elektrificatie van materieel en decarbonisatie. Zo hebben we steeds meer oplossingen voor minder uitstoot.

Contact

Diane Dries

Diane Dries

Manager Milieu
Mourik n.v. Groenendaallaan 399
B-2030 Antwerpen

Aan de slag bij Mourik?

Aankoopassistent

Staf

Asbestverwijderaar

Technisch

Calculator Industrie- en Utiliteitsbouw

Technisch

Ploegbaas Bekisting

Technisch

Projectleider Bodemsanering Civieltechnische werken

Project Management
Bekijk alle vacatures