Milieucalamiteiten

Milieucalamiteiten

Als iedere seconde telt… Milieucalamiteiten

Bij een milieu-incident is er geen tijd te verliezen. Om de schade te beperken, is onmiddellijke actie vereist. Bij Mourik hebben we de afgelopen decennia veel deskundigheid opgebouwd en ervaring opgedaan met zeer diverse (milieu)calamiteiten. Die kennis en ervaring delen we graag met onze opdrachtgevers. We staan 24/7 klaar.

Mourik dag en nacht paraat

Is de bodem verontreinigd door het lekken van een tank of een leiding? Zijn er gevaarlijke stoffen of asbest vrijgekomen bij een brand ? Is er olie terechtgekomen in nabijgelegen oppervlaktewater? Zijn er toxische stoffen achtergelaten of gedumpt?  Mourik biedt voor ieder ongewenst scenario uitkomst. Onze mensen staan 7 dagen per week, dag en nacht paraat om in te grijpen.

Mourik kan bij een milieucalamiteit de volledige projectcoördinatie verzorgen, van de eerste noodhulp tot en met bodemsaneringen en structurele oplossingen voor de schade. We hebben een schat aan vakkennis en equipment om de gevolgen van calamiteiten tot een minimum te beperken. Na melding is er direct een team ter plaatse. Onze mensen zijn in het verleden veelvuldig ingeschakeld om complexe milieuschades te verhelpen en kunnen dankzij die ervaring exact bepalen wat er moet gebeuren: nu direct en op langere termijn.

Contact

Diane Dries

Diane Dries

Manager Milieu
Mourik n.v. Groenendaallaan 399
B-2030 Antwerpen