Afvalmanagement

Afvalmanagement

Afvalmanagement van A tot Z

Van een milieucalamiteit tot het opruimen en volledig reinigen van verlaten fabrieksgebouwen. Mourik is de expert als het gaat om afvalmanagement; van een eenvoudige afvalverwijdering tot het inventariseren en afvoeren van industrieel afval met toxische materialen. Mourik beschikt over alle erkenningen en vergunningen in onze drie gewesten die nodig zijn voor het afvoeren van gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen.

Kennis van verontreiniging

Bij het ontmantelen en/of ontruimen van fabrieksgebouwen, is het van groot belang dat er zo snel mogelijk een duidelijk beeld ontstaat van de mate van verontreiniging. Welke stoffen zijn aanwezig, wat is het gevaar, hoe moeten we ze verwijderen en waar worden ze verwerkt? Deze activiteit vraagt veel kennis van toxische producten, zuren en basen alsook van chemische reacties en ontploffingsgevaar. Bij Mourik hebben we die expertise en veel ervaring in de omgang met (gevaarlijke) stoffen en materialen.

Van inventarisatie tot verwerking

Inventariseren en opruimen van afvalstoffen, herverpakken van gevaarlijke afvalstoffen, leegmaken van baden en tanks, opslag en afvoer van afvalwater, het verwijderen van PCB-houdende transformatoren, reiniging- en decontaminatiewerken en selectief slopen; we kunnen het allemaal. We zorgen ervoor dat alle afvalstoffen worden verwerkt in erkende verwerkingscentra. En waar mogelijk heeft een circulaire oplossing altijd onze eerste voorkeur. Uiteraard zorgen we voor de benodigde certificaten met vermelding van de vereiste gegevens voor de bevoegde instanties.

Onze medewerkers zijn goed opgeleid en voorzien van aangepaste PBM’s om afvalstoffen op een veilige en verantwoorde wijze af te voeren. Alle projecten worden begeleid en gecoördineerd door ervaren collega’s, intern ondersteund door specialisten. Bij calamiteiten met gevaarlijke stoffen of een brand staan we 24/7 paraat. We zijn snel met de juiste voertuigen en materialen ter plaatse. En als het nodig is, kunnen we snel opschalen met de juiste professionals. We realiseren ons dat snelheid en adequaat handelen in een dergelijke situatie veel ellende en kosten kan voorkomen. Kortom reken op Mourik. 

Contact

Diane Dries

Diane Dries

Manager Milieu
Mourik n.v. Groenendaallaan 399
B-2030 Antwerpen

Aan de slag bij Mourik?

Aankoopassistent

Staf

Asbestverwijderaar

Technisch

Calculator Industrie- en Utiliteitsbouw

Technisch

Ploegbaas Bekisting

Technisch

Projectleider Bodemsanering Civieltechnische werken

Project Management
Bekijk alle vacatures