Asbestverwijdering

Asbestverwijdering

Erkend bedrijf voor asbestverwijdering

Asbest is een materiaal dat in het verleden veel gebruikt werd in de bouw vanwege zijn sterke, isolerende en vuurbestendige eigenschappen. Na ontdekking van de gezondheidsrisico's die asbest met zich meebrengt, is het gebruik van asbest in veel landen verboden. In België is het sinds 1998 verboden om asbest te produceren en sinds 2001 is er een verbod op het gebruik ervan. In oudere gebouwen is het materiaal nog steeds aanwezig. Het verwijderen van asbest moet worden uitgevoerd door een erkend bedrijf, zoals Mourik.

Technieken en kennis voor iedere situatie

Of het nu gaat om leidingisolatie rond verwarmingsbuizen, stoomleidingen, lijmsoorten waarin asbest verwerkt is of mastiek rond ramen; er zijn duizenden toepassingen waarin asbest voorkomt. Het verwijderen van asbest kan complex zijn. Wat Mourik betreft is die complexiteit eerder een uitdaging dan een probleem. Afhankelijk van de omvang en de locatie worden verschillende methodes gebruikt. Door de intensieve samenwerking binnen onze gespecialiseerde divisies en afdelingen hebben wij altijd precies die technieken en kennis in huis die toepasbaar zijn op elke unieke situatie.

Het verwijderen, behandelen en verwerken van asbest moet met de grootste zorg gebeuren. Mourik werkt uitsluitend met vakmensen die de volledige opleiding tot asbestverwijderaar hebben gevolgd en die jaarlijks na- en bijgeschoold worden. Veilig werken volgens de vastgestelde regels is voor ons een vanzelfsprekendheid. Als uw vraag op onze burelen komt, zal een deskundige projectleider ter plaatse de situatie bekijken. Na een uitvoerige analyse en een situatieschets, maken en bespreken we de offerte. Vervolgens treffen we de voorbereidingen, starten op, begeleiden het werk en communiceren in elke fase transparant naar onze opdrachtgever, waarna we opleveren. Het asbest wordt veilig afgevoerd ter verwerking, volledig conform de bestaande wet- en regelgeving en voorzien van alle noodzakelijke attesten.

Contact

Sebastiaan Beerten

Sebastiaan Beerten

Hoofdprojectleider Asbestverwijdering
Mourik n.v. Groenendaallaan 399
B-2030 Antwerpen