Sloop & Asbestverwijdering

Sloop & Asbestverwijdering

Opgeruimd staat netjes

Het selectief slopen en ontmantelen van gebouwen en installaties is het startpunt en een belangrijk onderdeel van veel projecten. Dit werk vereist specialisten met de noodzakelijke kennis op het vlak van zowel veiligheid en milieubescherming als wettelijke voorschriften. Bij Mourik kunnen we iedere uitdaging op dit gebied aan. Naast het slopen van gebouwen en installaties, kunnen wij ook instaan voor het verwijderen van asbesttoepassingen, achtergelaten afvalstoffen en de decontaminatie van gebouwen.

Specialistisch werk

Mourik realiseert zeer specialistische sloop- en ontmantelingswerken  in het kader van bouw-, renovatie- en saneringsprojecten, ook op industriële sites waar gecontroleerd en veilig werken noodzakelijk is. Onze expertise omvat verder een aantal specifieke werkzaamheden, waaronder het fijn reinigen van historisch (hardnekkig) stof, SF6-gas, chroom-6, en asbestverwijdering. Vanuit de kennis en ervaring die we daarmee hebben opgebouwd, zijn we ook gegroeid in de ontmanteling, decontaminatie en sloop van nucleaire gebouwen en installaties.

Maximaal voor het milieu

Een belangrijk onderdeel van onze expertise is het beperken van de impact van sloop- en ontmantelingswerken op het milieu en de omgeving. Zie ook de pagina’s op deze website over afvalmanagement. We verwijderen, verzamelen, (her)verpakken en voeren (gevaarlijke) afvalstoffen veilig af. Bij al onze projecten streven we naar maximale circulariteit van grondstoffen en materialen. Uiteraard met inachtneming van alle wet- en regelgeving en veiligheidseisen.

Gecontroleerd slopen en ontmantelen is specialistenwerk. Bij Mourik hebben we alle kennis in huis om projecten veilig, en met oog voor mens en milieu, tot een goed einde te brengen. Onze vakmensen zijn goed geschoold en voeren het werk uit conform de hoogste kwaliteitseisen en veiligheidsstandaarden. 

Contact

Sebastiaan Beerten

Sebastiaan Beerten

Hoofdprojectleider Asbestverwijdering
Mourik n.v. Groenendaallaan 399
B-2030 Antwerpen

Aan de slag bij Mourik?

Aankoopassistent

Staf

Asbestverwijderaar

Technisch

Calculator Industrie- en Utiliteitsbouw

Technisch

Ploegbaas Bekisting

Technisch

Projectleider Bodemsanering Civieltechnische werken

Project Management
Bekijk alle vacatures