header

Datum

Klant

Water-Link

Locatie

Walem

Status

Gerealiseerd

In het kader van de Aquaduct overeenkomst bouwde Water-link een nieuwe waterfabriek in Walem (België). De Aquaduct overeenkomst is een onderlinge regeling van drinkwaterlevering tussen drie drinkwaterbedrijven: Farys, De Watergroep en Water-link. Dankzij het project Aquaduct kunnen belangrijke watervolumes die De Watergroep en Farys voorheen buiten het Vlaamse gewest aankochten, worden vervangen door goedkoper water afkomstig van de aangekoppelde productiecentra van Water-link. In totaal gaat het om circa 20 miljoen kubieke meter drinkwater op basis van oppervlaktewater of 20 miljard liter per jaar.

 

Deze fabriek heeft een capaciteit om maar liefst 150 miljoen liter water per dag te zuiveren. De opbouw is als volgt: het ruwe water uit het spaarbekken wordt door middel van een betonnen toevoerkanaal van 400 meter naar de installatie gevoerd. Daar worden het debiet geregeld en gemonitord. In een volgende fase komt het water terecht in 14 modules waar het water zeer intensief wordt gemengd met lucht waardoor de zwevende deeltjes naar boven worden gedreven en afgeschraapt met slibschrapers. Vervolgens loopt het water via laterale schachten naar de volgende stap in het zuiveringsproces waar het in 16 dubbellaagsfilters de tweede behandeling ondergaat. Het water stroomt hierbij eerst door een laag grind en zand en vervolgens door filterbussen waarna het via ondergrondse kanalen wordt getransporteerd naar een verdere behandeling door midddel van UV en actieve kool. 

 

De installatie bevindt zich voor ongeveer twee derde ondergronds zodat het water telkens gravitair kan stromen en hierdoor relatief weinig energie verbruikt. De centrale zone in de fabriek behartigt het verwerken van het slib dat afkomstig is van de eerste behandeling en het spoelwater van de dubbellaagsfilters. Verder is er een chemicaliëngebouw waar de toevoegstoffen veilig worden bewaard.

 

Mourik n.v. in België was in dit project o.a. verantwoordelijk voor:

 

Aan de slag bij Mourik?

Aankoopassistent

Staf

Asbestverwijderaar

Technisch

Calculator Industrie- en Utiliteitsbouw

Technisch

Ploegbaas Bekisting

Technisch

Projectleider Bodemsanering Civieltechnische werken

Project Management
Bekijk alle vacatures